9 miljöfilmer du bör ha sett

Vill du få bättre kunskap om hur du påverkar miljön? Kolla på de nio utvalda miljöklippen nedan. Naturen, miljön och klimatet är resurser som vi måste ta hand om och inte överkonsumera. Nu när växthuseffekten gör sig bemärkt gäller det att vi alla på en global nivå tänker på miljön och satsar på en hållbar utveckling. Sprid den här viktiga informationen till dina vänner via Facebook:

Miljöstatistik

Vänstra kartan visar andel skog i förhållande till den totala landytan för varje land. Högra kartan visar antal ton koldioxidutsläpp per invånare för varje land. Klicka på kartorna och scrolla för att zooma in/ut och kolla på enskilda länder.

Forest area (% of land area)
CO2 emissions (metric tons per capita)